Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
12345678910 (Brak)
Kategoria:
Muzeum

WYSTAWA: OD WŁÓKIENNICTWA DO MAŁEGO FIATA. Przemysł Bielska-Białej w XIX i XX wieku. Wystawa przedstawia dzieje bielsko-bialskiego przemysłu i wprowadza w świat, w jakim funkcjonowały zgromadzone w Muzeum maszyny i urządzenia. Ukazując industrialne oblicze dwumiasta, przypomina o jego znaczącej roli gospodarczej w czasach monarchii austriackiej (do 1918 roku), II Rzeczpospolitej (1918-1939), III Rzeszy (1939-1945), a wreszcie Polski Ludowej (1945-1989). Bogato ilustrowane plansze informacyjne i wypełnione eksponatami witryny ustawione w przestrzeni dawnej hali fabrycznej, zapraszają do odbycia niezwykłej wędrówki w przeszłość. Chronologiczne zestawienia najważniejszych wydarzeń i ciekawostki. Panoramy miasta z górującym nad dachami lasem kominów fabrycznych, widoki zakładów przemysłowych, portrety przemysłowców, reklamy. Oryginalne dokumenty, książki, prospekty, medale, plakiety, akcesoria techniczne. Wielka reprodukcja planu Bielska-Białej z 1904 roku ukazuje lokalizację zakładów przemysłowych i zapoznaje z nazwami ówczesnych firm. Osobne plansze poświęcono fabryce sukna Büttnerów – dzisiejszej siedzibie Muzeum. W tzw. ślusarni zgromadzono eksponaty związane z przemysłem metalowym i maszynowym, m.in. stuletnią zabytkową tokarkę oraz wiertarki kolumnowe. Najmłodszą z branż „miasta stu przemysłów”, motoryzację, reprezentuje starannie odrestaurowany Maluch – fiat 126 p, wyprodukowany w 1977 roku w bielskiej Fabryce Samochodów Małolitrażowych. Ekspozycję historyczną uzupełnia salka kinowa, w której wyświetlane są filmy o tematyce industrialnej, m.in. Od wełny do sukna – produkcja tkanin w Bielstylu.