Białowieski Park Narodowy. Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. prof. Miklaszewskiego
12345678910 (Brak)
Kategoria:
Muzeum

Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego znane jest w Polsce przede wszystkim z innowacyjnej ekspozycji stałej, na której w sposób atrakcyjny prezentowane są zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania Puszczy. Szczególnie silnie akcentowane są procesy ekologiczne charakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego.